Cultuur, beïnvloedt de ervaring en uiting van symptomen van psychiatrische aandoeningen, de wijze waarop diagnostische categorieën worden afgebakend, het diagnostisch proces, de invulling  van de hulpverleningsrelatie, en de manier waarop het diagnostisch systeem zelf is opgebouwd. Een van de instrumenten om daarvoor binnen de psychiatrie ruimte te maken, is de culturele formulering. De ‘Cultural Formulation of Diagnosis’ (CFD), is opgenomen in  de DSM IV  en heeft inmiddels ook zijn weg gevonden naar de DSM 5 (Cultural Formulation Interview). De culturele formulering plaatst de cliënt en de manier waarop deze zich manifesteert in de klinische situatie, tegen de achtergrond van cultuur en afkomst, migratie (indien aan de orde) en actuele (sociale) context.

Hans Rohlof ontwikkelde in 2000 de eerste vragenlijst, het cultureel interview, waarmee een culturele formulering kan worden opgesteld. Die lijst werd in 2006 door Simon Groen bewerkt en in de loop der jaren zijn er meerdere varianten ontwikkeld voor verschillende zorgsectoren (o.a. kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische psychiatrie, de huisartsenzorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, zorg voor mensen met verstandelijke beperking). Op deze website worden verschillende varianten waaraan ik heb meegewerkt gepresenteerd en beschikbaar gesteld.